Projekt spinka

Doradztwo zawodowe

Osoba do kontaktu

Spinka
Koordynator szkolny: Robert Kawończyk
Tel: 33 8795729
e-mail: spfrydrychowice@o2.pl

Harmonogram SPInKi 2019

HARMONOGRAM SZKOLNEGO PUNKTU INFORMACJI I KARIERY
w szkole: Zespół Szkolno – Przedszkolny im.Jana Brzechwy we Frydrychowicach
w okresie: 23.09.2019 – 31.12.2019
Nazwa Partnera Projektu (organu prowadzącego): Gmina Wieprz
Prowadzący: Robert Kawończyk

 

Planowana liczba godzin


Uczestnicy


(klasy)


Termin realizacji


Miejsce realizacji


Zajęcia indywidualne dla uczniów – IPD


1) 19 godzin

 

 

 

 

 

 

2) 19 godzin

 

 

 


1) Klasa VII

 

 

 

 

 

2) Klasa VIII

 

 


23 IX 14:25-15:10
24 IX 14:25-15:10
31 IX  14:25-15:10
7 X  14:25-15:10
8 X  14:25-15:10
15 X  14:25-15:10
21 X  14:25-15:10
22 X  14:25-15:10
29 X  14:25-15:10
4 XI  14:25-15:10
5 XI  14:25-15:10
12 XI  14:25-15:10
19 XI  14:25-15:10
25 XI  14:25-15:10
26 XI  14:25-15:10
3 XII 14:25-15:10
9 XII 14:25-15:10
10 XII 14:25-15:10
17 XII 14:25-15:10

24 IX 15:15-16:00
30 IX 14:25-15:10
31 IX 15:15-16:00
8 X  15:15-16:00
14 X  14:25-15:10
15 X  15:15-16:00
22 X  15:15-16:00
28 X  14:25-15:10
29 X  15:15-16:00
5 XI  15:15-16:00
12 XI  15:15-16:00
18 XI  14:25-15:10
19 XI  15:15-16:00
26 XI  15:15-16:00
2 XII  14:25-15:10
3 XII 15:15-16:00
10 XII 15:15-16:00
16 XII  14:25-15:10
17 XII 15:15-16:00


1) Sala 43

 

 

 

 

2) Sala 43

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Konsultacje indywidualne dla uczniów


37 godzin

 


23 IX 13:30-14:15
24 IX  7:45-8:30
27 IX 14:25-15:10
30 IX 13:30-14:15
31 IX  7:45-8:30
4 X 14:25-15:10
7 X 13:30-14:15
8 X  7:45-8:30
11 X 14:25-15:10
14 X 13:30-14:15
15 X  7:45-8:30
18 X  14:25-15:10
21 X 13:30-14:15
22 X  7:45-8:30
25 X 14:25-15:10
28 X 13:30-14:15
29 X  7:45-8:30
4 XI 13:30-14:15
5 XI  7:45-8:30
8 XI 14:25-15:10
12 XI  7:45-8:30
15 XI 14:25-15:10
18 XI 13:30-14:15
19 XI  7:45-8:30
22 XI 14:25-15:10
25 XI 13:30-14:15
26 XI  7:45-8:30
29 XI 14:25-15:10
2 XII 13:30-14:15
3 XII 7:45-8:30
6 XII 14:25-15:10
9 XII 13:30-14:15
10 XII 7:45-8:30
13 XII 14:25-15:10
16 XII 13:30-14:15
17 XII 7:45-8:30
20 XII 14:25-15:10


Sala 43

Informacja o projekcie

Gmina Wieprz jest Partnerem projektu Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020.

Celem projektu jest podniesienie u uczniów małopolskich gimnazjów zdolności do podejmowania właściwych decyzji dotyczących wyboru ścieżki edukacyjnej i zawodowej, wspieranie ich orientacji zawodowej poprzez uczestniczenie w zajęciach z doradztwa edukacyjno-zawodowego.

Wsparciem objęci zostali również nauczyciele szkół gimnazjalnych poprzez szkolenia z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego oraz przez możliwość zdobycia kwalifikacji z zakresu doradztwa (studia podyplomowe finansowane w ramach projektu), które podjęło sześciu nauczycieli.

W siedmiu szkołach Gminy Wieprz:

 • Zespół Szkolno – Przedszkolny im. Jana Brzechwy w Frydrychowicach
 • Zespół Szkolno – Przedszkolny im. Michała Szczygła w Gierałtowicach
 • Zespół Szkolno – Przedszkolny im. Mikołaja Kopernika w Nidku
 • Zespół Szkolno – Przedszkolny im. Władysława Broniewskiego w Przybradzu
 • Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 1 im. Jana Pawła II w Wieprzu
 • Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 2 im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Wieprzu

od 4 września 2017 r. został utworzony i funkcjonuje Szkolny Punkt Informacji i Kariery – SPINKA w ramach którego zostanie zapewniony dostęp do poradnictwa edukacyjno-zawodowego dla gimnazjalistów, a w latach następnych również dla uczniów siódmych i ósmych klas Szkoły Podstawowej.

W ramach działalności Szkolnych Punktów Informacji i Kariery uczniowie będą mieć możliwość udziału w zajęciach warsztatowych i konsultacjach indywidualnych.

SPInKi funkcjonują według jednolitych standardów wypracowanych w projekcie przy uwzględnieniu indywidualnych potrzeb danej szkoły zidentyfikowanych w diagnozie potrzeb przygotowanej przez gimnazja uczestniczące w projekcie.

Regulamin rekrutacji

Informacja o rekrutacji 2017

Informacja o rekrutacji uczniów do projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II”, w ramach którego został utworzony Szkolny Punkt Informacji i Kariery (SPInKa):

W czerwcu i wrześniu 2017 roku będzie przeprowadzona rekrutacja uczniów do Projektu spośród uczniów klasy III i II gimnazjum.

W ramach uczestnictwa w projekcie:

 1. Zostanie uczniom zapewniona pomoc doradcy zawodowego w planowaniu przyszłości edukacyjno-zawodowej poprzez utworzenie i funkcjonowanie Szkolnych Punktów Informacji i Kariery, w których prowadzone będą warsztaty oraz poradnictwo indywidualne dla uczniów szkoły.
 2. Uczniowie będą mogli poszerzyć wiedzę o zawodach i rynku pracy poprzez uczestnictwo w Targach Edukacyjnych pn. „Festiwal Zawodów w Małopolsce”.
 3. Każdy uczestnik, po ukończeniu zajęć, otrzyma zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w doradztwie edukacyjno-zawodowym.

Zasady rekrutacji:

 1. Udział w doradztwie zawodowym mogą wziąć wszyscy uczniowie klasy III i II gimnazjum.
 2. Udział w projekcie jest bezpłatny.
 3. Rekrutacja jest prowadzona z poszanowaniem zasad równości szans kobiet i mężczyzn.
 4. Organizatorem rekrutacji jest powołana przez dyrektora szkoły Komisja Rekrutacyjna.
 5. Rekrutacja podstawowa prowadzona będzie od 12.06.2017r. do 22.09.2017 r.
 6. Rekrutacja uzupełniająca może być prowadzona w ciągu roku szkolnego na wniosek rodziców/uczniów/nauczycieli.

Ważne:

W celu zakwalifikowania do projektu niezbędne jest dostarczenie w terminie rekrutacji następujących dokumentów: Formularz zgłoszenia – załącznik nr 1.

Informacja o rekrutacji uzupełniającej 2018

Informacja o rekrutacji uczniów do projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II”, w ramach którego został utworzony Szkolny Punkt Informacji i Kariery (SPInKa):

W wrześniu 2018 roku będzie przeprowadzona rekrutacja uzupełniająca uczniów do Projektu spośród uczniów klasy VIII.

W ramach uczestnictwa w projekcie:

 1. Zostanie uczniom zapewniona pomoc doradcy zawodowego w planowaniu przyszłości edukacyjno-zawodowej poprzez utworzenie i funkcjonowanie Szkolnych Punktów Informacji i Kariery, w których prowadzone będą warsztaty oraz poradnictwo indywidualne dla uczniów szkoły.
 2. Uczniowie będą mogli poszerzyć wiedzę o zawodach i rynku pracy poprzez uczestnictwo w Targach Edukacyjnych pn. „Festiwal Zawodów w Małopolsce”.
 3. Każdy uczestnik, po ukończeniu zajęć, otrzyma zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w doradztwie edukacyjno-zawodowym.

Zasady rekrutacji:

 1. Udział w doradztwie zawodowym mogą wziąć wszyscy uczniowie klasy III i II gimnazjum.
 2. Udział w projekcie jest bezpłatny.
 3. Rekrutacja jest prowadzona z poszanowaniem zasad równości szans kobiet i mężczyzn.
 4. Organizatorem rekrutacji jest powołana przez dyrektora szkoły Komisja Rekrutacyjna.
 5. Rekrutacja podstawowa prowadzona będzie od 03.09.2018r. do 21.09.2018 r..
 6. Rekrutacja uzupełniająca może być prowadzona w ciągu roku szkolnego na wniosek rodziców/uczniów/nauczycieli.

Ważne:

W celu zakwalifikowania do projektu niezbędne jest dostarczenie w terminie rekrutacji następujących dokumentów: Formularz zgłoszenia – załącznik nr 1.

Informacja o rekrutacji uzupełniającej 2019

Informacja o rekrutacji uczniów do projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II”, w ramach którego został utworzony Szkolny Punkt Informacji i Kariery (SPInKa):

W wrześniu 2019 roku będzie przeprowadzona rekrutacja uzupełniająca uczniów do Projektu spośród uczniów klasy VIII.

W ramach uczestnictwa w projekcie:

 1. Zostanie uczniom zapewniona pomoc doradcy zawodowego w planowaniu przyszłości edukacyjno-zawodowej poprzez utworzenie i funkcjonowanie Szkolnych Punktów Informacji i Kariery, w których prowadzone będą warsztaty oraz poradnictwo indywidualne dla uczniów szkoły.
 2. Uczniowie będą mogli poszerzyć wiedzę o zawodach i rynku pracy poprzez uczestnictwo w Targach Edukacyjnych pn. „Festiwal Zawodów w Małopolsce”.
 3. Każdy uczestnik, po ukończeniu zajęć, otrzyma zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w doradztwie edukacyjno-zawodowym.

Zasady rekrutacji:

 1. Udział w doradztwie zawodowym mogą wziąć wszyscy uczniowie klasy III i II gimnazjum.
 2. Udział w projekcie jest bezpłatny.
 3. Rekrutacja jest prowadzona z poszanowaniem zasad równości szans kobiet i mężczyzn.
 4. Organizatorem rekrutacji jest powołana przez dyrektora szkoły Komisja Rekrutacyjna.
 5. Rekrutacja podstawowa prowadzona będzie od 02.09.2019r. do 20.09.2019 r.
 6. Rekrutacja uzupełniająca może być prowadzona w ciągu roku szkolnego na wniosek rodziców/uczniów/nauczycieli.

Ważne:

W celu zakwalifikowania do projektu niezbędne jest dostarczenie w terminie rekrutacji następujących dokumentów: Formularz zgłoszenia – załącznik nr 1.

Festiwal Zawodów 2018

Grupa „Spinkowców” 22 marca 2018r. odwiedziła Festiwal Zawodów. Uczniowie mieli możliwość poznać ofertę edukacyjną szkół mających siedzibę od Miechowa po Zakopane. Porównując z ofertą edukacyjną powiatu wadowickiego można było znaleźć propozycję w innych zawodach, profilach takich jak szkoła tańca czy technika związane z lotnictwem czy leśnictwem.

Prezentowały się również służby państwowe takie jak policja, straż pożarna, straż miejsca czy wojska ochrony pogranicza.

Wyjazd był bardzo ciekawy uczniowie dowiedzieli się wielu informacji oraz zebrali wiele spostrzeżeń.

Robert Kawończyk

mini fotorelacja na facebooku:

Zobacz teraz…

Festiwal Zawodów 2019

Jak rok wcześniej grupa „Spinkowców” 21 marca 2019 r. odwiedziła kolejną odsłonę Festiwalu Zawodów w Krakowie.

Tradycyjnie prezentowały się służby państwowe takie jak policja, straż pożarna, straż miejsca czy wojska ochrony pogranicza. Tradycyjnie uczniowie szukali „czegoś” dla siebie, jednak mogli zapytać czy spróbować czegoś bardziej dla siebie „egzotycznego”.

Z naszego rejonu najbliższymi prezentującymi się były szkoły z Kalwarii i Oświęcimia.

Robert Kawończyk

mini fotorelacja na facebooku:
Czytaj więcej…

Pliki do pobrania

Informacja o zakresie danych osobowych

Oświadczenie uczestnika

Deklaracja

Lista uczestników

Program doradztwa

Formularz SP

Formularz zgłoszeniowy

Zarządzenie Wójta Gminy Wieprz