Festyny szkolne

Śmiało można powiedzieć, iż organizacja festynów szkolnych należy już do chlubnych tradycji naszej szkoły. Bez względu na to czy, pada deszcz, czy jest piękna pogoda, zawsze są to imprezy, które przyciągają tłumy mieszkańców Frydrychowic i okolicznych wiosek.

A co jest tym magnesem? Smaczne potrawy i ciasta, bogata loteria fantowa, wartościowe nagrody w „szczęśliwym numerku”, występy uczniów, którzy mogą popisać się talentami i osiągnięciami oraz zabawa przy dobrej muzyce aż do rana! Nie to jednak jest najważniejsze.

Organizatorom zawsze przyświeca szczytny cel. Dochody z festynów przeznaczane są na cele charytatywne lub na modernizację szkoły i zakup nowoczesnego sprzętu. Zorganizowanie tego rodzaju imprez wymaga dużego wkładu pracy dyrekcji, Rady Rodziców, nauczycieli, obsługi szkoły i uczniów. Wszystkim, którzy swoim wkładem pracy przyczyniają się do atrakcyjności szkolnych festynów, należą się słowa uznania.

FESTYNY BYŁY ORGANIZOWANE w:

  • 2004r.
  • 2005r.
  • 2007r.
  • 2009r.
  • 2014r.
  • 2015r.
  • 2016r.
  • 2017r.
  • 2018r.