16 grudnia 2004r.

JUBILEUSZ-25lecia!

Przed uroczystością zadbano o wystrój Szkoły, wykonano dekorację do występów artystycznych, zorganizowano wystawy prezentujące osiągnięcia uczniów.

W tym uroczystym dniu gościliśmy księdza biskupa Albina Małysiaka, którego powitała pani dyrektor szkoły Sanisława Lukaj.

Szczególne słowa powitania do szanownego gościa skierowali uczniowie naszej szkoły.

Na sali gimnastycznej zebrali się wszyscy uczestnicy uroczystości, którzy serdecznie powitali księdza biskupa.

Msza święta została odprawiona przez ks. biskupa w asyście ks. proboszcza i księży pochodzących z Frydrychowic.

Program artystyczny wspomagał występ chóru oraz solistka Angelika Płonka pod okiem pani Edyty Wiśniewskiej.

Po zakończeniu mszy świętej rozpoczęła się uroczystość jubileuszowa. Pani dyrektor Stanisława Lukaj powitała zaproszonych gości, a uczniowie wręczyli im kwiaty.

Wśród przybyłych zaproszonych osobistości byli:

  1. starosta powiatu wadowickiego – Józef Kozioł
  2. w-ce starosta- Mirosław Nowak
  3. przew. rady powiatu – Józef Łasak
  4. starszy wizytator – Józef Żegliński
  5. wójt gminy Wieprz – Małgorzata Chrapek
  6. przew. Rady Gminy Wieprz – Mirosław Sordyl

Z kolei głos zabrali:

Uczniowie naszej szkoły pod opieką pani Marii Żak przygotowali program artystyczny przedstawiający historię szkoły, ludzi związanych z tą szkołą oraz osiagnięcia uczniów.

Uczniowie naszej szkoły pod opieką pani Marii Żak przygotowali program artystyczny przedstawiający historię szkoły, ludzi związanych z tą szkołą oraz osiagnięcia uczniów.

Z kolei zaprezentowały swoje umiejętności grupy taneczne prowadzone przez panią Janinę Kamińską. Najpierw wystąpiła grupa taneczna w układzie tanecznym „Ta Dorotka”

Potem popisywały się dzieci z filii naszej szkoły – zespół „Balecik” w układzie tanecznym „Chcę być mamą”

Występy taneczne zakończyły się prezentacją starszej grupy tanecznej „Frey” z naszej szkoły w układzie tanecznym „Radość”

Po uroczystościach na sali gimnastycznej zaproszeni goście, dyrekcja i rodzice udali się na świetlicę na wspólny poczęstunek przygotowany przez Komitet Rodzicielski.

Gościom przebywającym na świetlicy szkolnej umilał czas występ amatorskiego chóru z Frydrychowic.

Z okazji jubileuszu została wystawiona księga pamiątkowa, do której wpisywali się uczestnicy uroczystości. Wśród wpisujących się byli między innymi:

Dzień jubileuszu 25-lecia naszej szkoły jest już przeszłością, ale pozostawił wśród gości zaproszonych, społeczeństwa Frydrychowic i nas samych organizatorów miłe wspomnienia.