MIŁOSIERDZIE ZACZYNAMY OD NAS SAMYCH - JESTEŚMY APOSTOŁAMI DOBROCI.

Od samego początku ogłoszenia Małopolskiego Projektu „Mieć wyobraźnię miłosierdzia”, nasza szkoła przystąpiła do jego realizacji i zawsze odnosiła mniejsze lub większe sukcesy. Przez cały czas działania wolontariatu zmieniali się jego opiekunowie i oczywiście wolontariusze. Jednak wciąż udaje nam się prowadzić wiele akcji, między innymi: zbieranie darów i wizyty w Placówce Opiekuńczo- Wychowawczej w Radoczy, Domu Pomocy Społecznej w Bobrku, kwestowanie na rzecz misji i potrzebujących pomocy chorych kolegów, zbieranie zakrętek . Nawiązaliśmy także współpracę ze szpitalami w Wadowicach i Oświęcimiu oraz Placówką Szkolno- Wychowawczą w Kaczynie. Ostatnio włączyliśmy się w akcję „Klapki dla Gambii”.

Można wymieniać jeszcze wiele innych naszych działań. Wszystkie mają jednakże jeden cel – uczą nas otwarcia się na potrzeby innych ludzi, empatii, samodyscypliny, dystansu do zmienności i kruchości ludzkiego życia. Są inną formą spędzania wolnego czasu przez młodzież.

opiekun mgr Monika Hatłas-Noszka

Działania Wolontariatu

rok szkolny 2021/2022

rok szkolny 2022/2023

rok szkolny 2023/2024