Świetlica szkolna

Świetlica, zadania, godziny pracy nauczycieli.

HARMONOGRAM PRACY ŚWIETLICY

  GODZINY NAUCZYCIEL uwagi
PONIEDZ

 

Przywóz: p. Płonka:  6.45 – 7.45  

 

7.45-9.30 p. Krzysztof Żuławiński na lekcji

3, 4 i 5

świetlica nieczynna

 

12.30 – 13.30 p. Rafał Wach
12.30 – 14.30 p. Izabela Walczak
14.30 – 15.30 p. Krzysztof Żuławiński
WTOREK Przywóz: p. Wieczorek:  6.45 – 7.45  
7.45-9.30 p. Rafał Wach na lekcji

3, 4 i 5

świetlica nieczynna

12.30 – 13.30 p. Anna Magiera
12.30 – 15.30 p. Krzysztof Żuławiński
ŚRODA Przywóz: p. Kobielus :  6.45 – 7.45  
7.45-9.30 p. Krzysztof Żuławiński  

 

na lekcji

3 i 4

świetlica nieczynna

11.30 – 12.30 p. Krzysztof Żuławiński
12.30 – 13.30 p. Izabela Walczak
12.30 – 13.30 p. Rafał Wach
13.30 – 15.30 p. Anna Magiera
CZWARTEK Przywóz: p. Magiera:  6.45 – 7.45  
7.45-9.30 p. Krzysztof Żuławiński na lekcji

3, 4 i 5

świetlica nieczynna

12.30 – 13.30 p. Izabela Walczak
12.30 – 15.30 p. Rafał Wach
PIĄTEK Przywóz: p. Żuławiński:  6.45 – 7.45  
7.45-8.30 p. Izabela Walczak  

 

na lekcji

3, 4 i 5

świetlica nieczynna

 

8.30 – 9.30 p. Krzysztof Żuławiński
12.30 – 13.30 p. Anna Magiera
12.30 – 15.30 p. Dorota Płonka

Plan pracy świetlicy szkolnej.

Czytaj więcej…

Regulamin świetlicy szkolnej.

Karta zapisu do świetlicy szkolnej - nieaktywne.

Deklaracja korzystania ucznia ze szkolnej świetlicy.

Działania świetlicy szkolnej:

rok szkolny 2023/2024

Czytaj więcej…

rok szkolny 2022/2023

rok szkolny 2021/2022

Nasza świetlica bierze udział w II edycji ogólnopolskiego projektu edukacyjnego

Świetliczaki na tropie …zagadek.