Dane kontaktowe

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY im. JANA BRZECHWY

ul. Wadowicka 77, 34-108 FRYDRYCHOWICE
(33) 879 57 29
sekretariat@zspfrydrychowice.wieprz.pl

Dyrektor: Edyta Skowron

Wicedyrektor: Marzena Pasternak

Sekretarz szkoły: Małgorzata Pieciukonis

Przyjmowanie zażaleń i wniosków:

wtorek  godz. 7.00 – 8.00; czwartek godz. 14.30 – 15.30

Nr konta Rady Rodziców Frydrychowice:
92 8110 1010 2002 0200 0967 0001