Podręczniki na rok szkolny

Dla poszczególnych klas

Oddział przedszkolny – „Zerówka”

Rodzice nie kupują indywidualnie podręczników.

Szkoła Podstawowa – klasy I -VIII

Rodzice nie kupują indywidualnie podręczników.
Zapewnia je szkoła.

Rodzice nie kupują indywidualnie podręczników.
Zapewnia je szkoła.

Rodzice nie kupują indywidualnie podręczników.
Zapewnia je szkoła.

Rodzice nie kupują indywidualnie podręczników.
Zapewnia je szkoła.

Rodzice nie kupują indywidualnie podręczników.
Zapewnia je szkoła.

Rodzice nie kupują indywidualnie podręczników.
Zapewnia je szkoła.

Rodzice nie kupują indywidualnie podręczników.
Zapewnia je szkoła.

Rodzice nie kupują indywidualnie podręczników.
Zapewnia je szkoła.