Nazwa projektu:

Asystent ucznia ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi na terenie Gminy Wieprz realizowanego w ramach projektu ``Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami - pilotaż``
Koszt projektu: 61 957,08 zł