Ogłoszenia

Zajęcia sportowe w roku szkolnym 2023/2024

SKS- prowadzony przez pana Krzysztofa Żuławińskiego:

Wtorek- 14:20-15:20

Czwartek – 17:00-18:00

SKS – prowadzony przez panią Izabelę Walczak:

Wtorek-13:20-14:20

Czwartek -!6:00-17:00

W zajęciach organizowanych przez nauczycieli wychowania fizycznego udział jak co roku mogą brać rodzice z dziećmi.

Gimnastyka korekcyjna – wg. harmonogramu ustalonego
z panią Izabelą Walczak – stała grupa dzieci

Nowa grupa dzieci z gimnastyki korekcyjnej  prowadzona przez panią Izabelę Walczak będzie utworzona w styczniu 2024r. w ramach projektu.

————————————————————————————-

HARMONOGRAM ,, ORLIK”

Zajęcia prowadzone przez pana Marcina Sabudę

Poniedziałek:17.00-19.30

Wtorek: 17.00-19.00

Środa: 17.00-19.00

Czwartek: 17.00- 19.00

Piątek:17.00-19.00

 

Karate – prowadzi  pan Przemysław Brusik

Środa: 17.00-18.00

 

Łucznictwo –  prowadzone przez pana Roberta Kawończyka

Środa: 13.35-15.35

 

Tenis stołowy –  prowadzony przez klub ,, Skawa”-Wadowice

Poniedziałek- 18.00-20.00

Wtorek- 18.00-20.00

Czwartek- 18.00- 20.00

Piątek- 18.00-20.00

————————————————————————————-

Istnieje możliwość zapisu rodziców na zajęcia  karate.

Grupa musi liczyć minimalnie 10 osób koszt 110 zł na miesiąc. Zajęcia w godzinach południowych- do uzgodnienia

 

Istnieje możliwość zapisu na zajęcia z aerobiku dla rodziców.

Grupa musi liczyć minimalnie 10 osób koszt 110 zł na miesiąc. Zajęcia w godzinach południowych- do uzgodnienia

Chętne osoby na zajęcia płatne zgłaszają się do sekretariatu

do 15 października 2023r.

Instrukcja korzystania z aplikacji "Obecność Vulcan" - przedszkole

  1. Każdy wychowawca przekaże rodzicom kod ucznia wygenerowany z dziennika.
  2. Należy pobrać aplikację „Obecność vulcan” na swojego smarfona i ją zainstalować.
  3. Po uruchomieniu aplikacji w Ustawieniach dodać dziecko oraz wpisać kod ucznia (ten przekazany przez wychowawcę).
  4. W przedszkolu przy każdej sali i przy wejściu do przedszkola zostanie umieszczony kod QR. Po przyprowadzeniu dziecka do przedszkola rodzic w aplikacji klika polecenie skanuj, wybiera dziecko i rejestruje jego obecność. Obecność dziecka automatycznie zapisuje się w dzienniku elektronicznym. Tak samo należy zrobić przy odbieraniu dziecka z przedszkola. Kod QR będzie co jakiś czas na nowo generowany.
  1. Jeżeli rodzic zapomni telefonu lub z innych przyczyn nie zeskanuje kodu, obecność zaznaczy nauczyciel bezpośrednio w dzienniku; można zgłosić mu że nie został zeskanowany kod.
  2. Dotyczy dzieci korzystających z autobusu szkolnego.

Istnieje możliwość zeskanowania kodu w autobusie szkolnym; kod będzie dostępny u opiekuna w busie. Jeżeli tego nie dokona rodzic obecność będzie zaznaczona przez nauczyciela – godzina o której dziecko weszło do autobusu rano lub opuściło go po zajęciach (w szkolnym autobusie uczeń jest pod opieką opiekuna a więc przebywa cały czas w przedszkolu).

Instrukcja szczegółowa ZSP Frydrychowice

przeczytaj więcej

Godziny dostępności nauczycieli dla uczniów i rodziców

W tygodniu w którym przypada ostatni czwartek miesiąca nieparzystego godziny dostępności wszyscy nauczyciele realizują w ramach  „dnia otwartego” od godziny 17.00 – 18.00

 

l.p Nazwisko i imię Dzień tygodnia i godzina miejsce
1. Skowron Edyta Piątek 7.00 – 8.00 sekretariat
2. Pasternak Marzena Poniedziałek 14.30 – 15.30 s. 37
3. Brańka Renata Poniedziałek 11.35 – 12.35 Pok naucz (ed wcz)
4. Dobiesz – Kaletka Agnieszka poniedziałek 9.00 – 9.30; środa 10.30 – 11.00 przedszkole
5. Dyrcz Joanna Poniedziałek 12.00 – 13.00 przedszkole
6. Gałuszka Jolanta Wtorek 12.45 – 13.45 przedszkole
7. Gawron Lucyna Środa 12.30 – 13.30 Pok naucz
8. Guzdek Anna Środa 10.00 – 10.30; czwartek 11.00 – 11.30 przedszkole
9. Hatala Teresa Wtorek 8.30 – 9.30 Pok naucz (ed wcz)
10. Hatłas – Noszka Monika Piątek 13.30-14.30 s. 46
11. Jarosz Sylwia
12. Kawończyk Robert Środa 14.30-15.30 s. 26
13. Kobielus Joanna Czwartek 13.20 – 14.20 s.44
14. Kołaczyk  Brygida przedszkole
15. Maciejczyk Ewelina Pok naucz (ed wcz)
16. Magiera Anna Wtorek 13.30 – 14.30 s. 45
17. Magiera Wiktora Wtorek 10.00-10.30 ; czwartek 12.00 – 12.30 s. 28
18. Migdałek Andrzej wtorek 14.30 – 15.30 s. 41
19. Najbor Anna Środa 12.35 – 13.25 s. 46
20. Paluchowska Justyna Czwartek 13.20 – 14.20 biblioteka
21. Pastuszka Małgorzata Piątek 13.30 – 14.30 s. 48
22. Płonka Dorota Wtorek 7.40 – 8.40 s. 47
23. Rusinek Anna Środa 8.30 – 9.30 Pok naucz (ed wcz)
24. Sordyl Iwona Poniedziałek 13.00 – 14.00 Gab psychologa
25. Szczur Anna Wtorek 14.00 – 15.00 s. 34
26. Wach Rafał Piątek 7.40 – 8.40 s. 42
27. Walczak Izabela Czwartek 14.20 – 15.20 Sala gimnastyczna
28. Wieczorek Lidia Wtorek 13.30 – 14.30 s. 36
29. Witkowska Dominika Środa 7.30 – 8.00; czwartek 7.30 -8.00 przedszkole
30. Woźniak Monika Czwartek 12.35 – 13.35 Pok naucz (ed wcz)
31. Żelazny Rafał Pok naucz
32. Żuławiński Krzysztof świetlica

 

 

Dowóz uczniów od 4 września 2023 r.

Kursy autobusu szkolnego od 4 września 2023 roku

 

uczeń powinien być na przystanku 5 minut przez odjazdem autobusu

 

RANO – GODZINA 6.45 (SZKOŁA)

TRASA:

ZALAS ul Dworska

ZALAS p. Granica Inwałd

ZALAS p. Spacerowa

ZALAS Krzyż –

 

WIEPRZ Granica Wieprz

WIEPRZ ul. Sosnowa

WIEPRZ ul Światowa

WIEPRZ ul Światowa Skrzyżowanie–

WIEPRZ p. Światowa 2 

BAZA

KOŚCIÓŁ

SZKOLA

 

STAWY

PIEKŁO

UŻARTA

KASZTANY

GÓRKA

SZKOŁA

 

 

POWRÓT – GODZINA 13.30, 14.25 i 15.20. (SZKOŁA)

TRASA:

WIEPRZ Granica Wieprz

WIEPRZ ul. Sosnowa

WIEPRZ ul Światowa

WIEPRZ ul Światowa Skrzyżowanie–

WIEPRZ p. Światowa 2 

BAZA

KOŚCIÓŁ

ZALAS ul Dworska

ZALAS p. Granica Inwałd

ZALAS p. Spacerowa

ZALAS Krzyż –

 

STAWY

PIEKŁO

UŻARTA

KASZTANY

GÓRKA

SZKOŁA

 

 

Cena biletu: 130 zł (w jedną stronę 65 zł). Zakup indywidualny przez rodzica w PKS-e

Szkoła pokrywa koszty biletu autobusowego uczniom, którzy mają powyżej 3 km z domu do szkoły (do klasy 4), lub  powyżej 4 km (od klasy 5).

Kalendarium roku szkolnego 2023/2024

Termin Zadanie Odpowiedzialni
4 września 2023 r. początek roku szkolnego

Ślubowanie klas 1

Ślubowanie Samorządu Uczniowskiego

dyrektor / wicedyrektor/ opiekun SU, wychowawcy klas I
07 września 2023r. Spotkanie trójek klasowych nt. pracy w roku szkolnym 2023/24 oraz porozumienia w sprawie programu profilaktyczno-  wychowawczego, zatwierdzenie planu nadzoru pedagogicznego dyrektor/wicedyrektor  Rada Rodziców
 14 września 2023 r. Konferencja rady pedagogicznej – zatwierdzenie planu nadzoru pedagogicznego na rok 2023/2024 Dyrektor,  wychowawcy, przedmiotowcy
 21 września 2023 r. Spotkanie trójek klasowych  na sali gimnastycznej

Spotkanie z rodzicami- dostosowania,  wymagania, regulaminy, zapoznanie z  procedurami, zarządzeniami dyrektora,  ustalenie planu pracy w danej klasie itp.

Dyrektor

 

wychowawcy

28.09.2023r. Spotkanie ogólne z rodzicami na Sali gimnastycznej dyrektor
28 września 2023r. obchody Dnia Chłopaka wychowawcy klas
2 października 2023r. Dzień Aniołów Wychowawcy klas, nauczyciele religii- przygotować piosenkę, układ taneczny, itp.
29 maja 2024r. Dzień Języków Obcych Nauczyciele języków obcych
2-3 listopada 2023r. Dni wolne  wolny od zajęć dydaktycznych

– decyzja dyrektora szkoły

9 listopada 2023 r. Narodowe Święto Niepodległości Wychowawca; klasa V
30   listopada 2023 r. Andrzejki klasowe wychowawcy klas, Samorząd Uczniowski
6 /7 grudnia 2023 Mikołajki klasowe wychowawcy klas
17 grudnia 2023r. Kiermasz bożonarodzeniowy? Wychowawcy klas, Rada Rodziców
Do 22 grudnia 2023r. wystawienie przewidywanych ocen niedostatecznych i nagannego zachowania wychowawcy klas
22 grudnia 2023 r. wigilijki klasowe, apel świąteczny Wychowawcy; klasy I- III
23–31 grudnia 2023 r. zimowa przerwa świąteczna  
Do  18  stycznia 2024 r. wystawianie ocen śródrocznych nauczyciele
25  stycznia 2024 r. zebranie klasyfikacyjnej Rady Pedagogicznej dyrektor, wicedyrektor Rada Pedagogiczna
31  stycznia   2024 r. zebrania z rodzicami wychowawcy klas
12 lutego – 25 lutego 2024 r. ferie zimowe  

 

8 marca 2024 r. klasowe uroczystości związane z Dniem Kobiet wychowawcy klas, SU
Marzec 2024 r. rekolekcje nauczyciele religii
27 marca  2024r. apel wielkanocny Wychowawca; klasa IV
28 marca  – 2 kwietnia 2024 r. wiosenna przerwa świąteczna  
27 kwietnia 2024r. autobusowy Rajd papieski do Wadowic dyrektor/za 31 maja  2024r- piątek/
30  kwietnia 2024 r. obchody świąt majowych Wychowawca; klasa VII
2 maja 2024r. ——————————- Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

– decyzja dyrektora szkoły

14,15,16 maja 2024r. Egzamin ósmoklasisty 3 dni wolnego

dla klas 1-7

17 maja 2024r. oceny niedostateczne i naganne zachowanie wychowawcy
30 maja 2024r. Zebranie ogólne z rodzicami dyrektor
31 maja 2024r. Odpracowany rajdem  
Czerwiec 2024 Mini Playback Show Nauczyciele języków obcych
10 czerwca  2024 r. wystawianie przewidywanych rocznych ocen klasyfikacyjnych nauczyciele
Czerwiec 2024r. Święto Gminy Wieprz Wychowawca-

klasa VI a VI b

 17 czerwca  2024 r. zebranie klasyfikacyjne Rady Pedagogicznej

drukowanie świadectw

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

-decyzja dyrektora szkoły

 21 czerwca  2024 r. Uroczyste zakończenie roku 2023/24, Ślubowanie Pocztów Sztandarowych Opiekun SU

Wychowawca klasy VIII

27 czerwca 2024r. zebranie podsumowujące Rady Pedagogicznej Dyrektor, wicedyrektor
Sierpień 2024 r. przeprowadzenie egzaminów poprawkowych Dyrektor, wicedyrektor  nauczyciele
24 czerwca – 31 sierpnia 2024 r. ferie letnie

 

 

 

Dni ustawowo wolne od pracy:

01.11.2023r.

25.12.2023r.

26.12.2023r.

01.01.2024r.

01.04.2024r.

01.05.2024r.

03.05.2024r.

30.05.2024r.

31.05.2024r.- odpracowane rajdem w dniu 27.04.2024r.

Dni wolne od zajęć

dydaktyczno – wychowawczych

decyzją dyrektora szkoły:

–    2-3 listopada 2023r.

–    2 maja 2024r.

–    3 dni – egzaminy ósmoklasistów- 14, 15, 16 maja 2024

–    17 czerwca 2024r.

 

 

Przekaż 1% podatku na rzecz naszej szkoły

Godziny otwarcia placu zabaw

Dyrekcja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego we Frydrychowicach informuje, że Plac Zabaw będzie czynny:

od poniedziałku do piątku w godzinach pracy szkoły.