Zakupiony sprzęt

  1. Komputer z monitorem Avec 65 lite – 3 sztuki
  2. ASUS Vivobook Pro 15
  3. mTalent – trudności w pisaniu
  4. mTalent – zajęcia logopedyczne
  5. Treningi logopedyczne multimedialne programy

Harmonogram działań dotyczących wdrożenia stosowania TIK w procesie nauczania w Zespole Szkolno-Przedszkolnym im. Jan Brzechwy we Frydrychowicach

L.p. Działanie Termin Odpowiedzialni
1. Powołanie Koordynatora

(e-koordynatora) do koordynowania TIK w szkole

Wrzesień 2022 Dyrektor szkoły
2. Opracowanie  Harmonogramu działań dotyczących wdrożenia stosowania TIK w procesie nauczania Październik 2022 Koordynator,

zespół nauczycieli

3. Szkolenie z zakresie TIK dla nauczycieli szkoły Wrzesień/październik 2022 Koordynator,

zespół nauczycieli

4. Stworzenie zakładki AKTYWNA TABLICA na stornie internetowej szkoły w zakładce  PROJEKTY Październik 2022 opiekun strony internetowej
5. Przygotowanie  na stronę internetową materiałów z realizacji zadań w ramach programu AKTYWNA TABLICA Na bieżąco Koordynator
6. Wykorzystanie TIK na zajęciach edukacyjnych. Od września  2022 Wychowawcy klasy/ nauczyciele
7. Udział nauczycieli w konferencjach, szkoleniach, webinariach z zakresu stosowania TIK w nauczaniu Na bieżąco Koordynator, Dyrektor szkoły
8. Przeprowadzenie szkoleń  w zakresie stosowania TIK w procesie nauczania w ramach zespołów przedmiotowych przez członków nauczycielskiego zespołu samokształceniowego Marzec 2023 Zespół/ liderzy zespołów przedmiotowych
9. Lekcje otwarte, opracowanie scenariuszy zajęć pod kątem wykorzystania TIK Maj 2023 Wybrani nauczyciele
10. Uczestniczenie nauczycieli  w międzyszkolnych sieciach współpracy nauczycieli stosujących TIK w nauczaniu (udział w spotkaniach) Na bieżąco Nauczyciele przedmiotowi
11. Dzieleniu się przyjętymi rozwiązaniami i doświadczeniami z  innymi nauczycielami przez udostępnianie w międzyszkolnej sieci współpracy nauczycieli, w szczególności opracowanych scenariuszy zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem TIK, przykładów dobrych praktyk Na bieżąco Nauczyciele przedmiotowi
12. Zamieszczenie na stronie szkolnej przydatnych linków dotyczących wykorzystania narzędzi TIK w nauczaniu Od stycznia 2023 Koordynator programu
13. Ewaluacja programu Czerwiec 2023 Koordynator programu/zespół