Historia naszej szkoły

Start

Na wykonanym fundamencie przystąpiono do wznoszenia budynku z elementów wielkopłytowych. Pokazany na fotografii fragment parteru i pierwszego piętra zmontowano w ciągu 2 tygodni.

Wiosna 1978 r.

W czerwcu 1979r. Montażyści przystąpili do wznoszenia sali gimnastycznej.

Lato 1979 r.

Widok frontowej ściany budynku szkolnego.

Lato 1979 r.

Teren dokoła szkoły obsiano trawą.

Lato 1979 r.

Pani Węgrzynowa- przewodnicząca Towarzystwa Przyjaciół Dzieci wita chlebem i solą przedstawicieli władz wojewódzkich.

17 grudnia 1979 r.

Przekazanie przez głównego wykonawcę szkoły symbolicznego klucza.

17 grudnia 1979 r.

Odczytanie przez przewodniczącą szkoły Władysławę Ortman apelu o zobowiązaniach uczniów dotyczących szkoły, nauki i ojczyzny. W tle chór szkolny.

17 grudnia 1979 r.

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 i Szkoły Podstawowej nr 2 we Frydrychowicach połączyli się we wspólny korowód i razem weszli zwiedzać nową szkołę.

12 listopada 1979 r.

Pierwsi absolwenci, którzy ukończyli klasę ósmą już w nowej szkole.

Czerwiec 1981 r.

Dyrektor szkoły mgr J. Trzop wraz z przew.SU M. Domańską odczytuje "Akt nadania szkole imienia".

1 czerwca 1990r.

Naczelnik Gminy Wieprz mgr St. Komendera dokonuje odsłonięcia tablicy z wizerunkiem patrona szkoły- Jana Brzechwy.

1 czerwca 1990 r.