Spotkanie edukacyjno-profilaktyczne z policjantem

W naszej szkole kładziemy duży nacisk na bezpieczeństwo oraz edukację związaną z bezpieczeństwem dzieci.

Dlatego też 6 listopada 2023r. uczniowie klas 1-3 uczestniczyli w zajęciach profilaktycznych prowadzonych przez przedstawiciela Komendy Miejskiej Policji w Wadowicach – Pana Mariusza Bryłę.

Główny cel jaki przyświecał temu spotkaniu to kształtowanie i promowanie pozytywnych postaw w zakresie bezpieczeństwa własnego i innych oraz przygotowanie uczniów do odpowiedzialnych zachowań w różnych sytuacjach dotyczących bezpieczeństwa w drodze do i ze szkoły, bezpiecznym przechodzeniu przez ulicę, prawidłowym zachowaniu się na przejściach dla pieszych. Nasz Gość zwrócił uwagę na niebezpieczeństwa, jakie mogą czyhać na dziecko na drodze, omówił  sposoby unikania lub pokonywania ich oraz przedstawił prezentację ułatwiającą zapamiętanie najważniejszych znaków drogowych. Ponadto podkreślił, jak ważną rolę pełnią elementy odblaskowe. Dzieci odpowiadały na zadawane pytania, wykazały się wiedzą z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym, podawały liczne przykłady  niewłaściwego zachowania się.

Spotkanie było interesujące i pouczające. Dla uczniów była to świetna lekcja bezpieczeństwa. Za wizytę serdecznie dziękujemy!

Opracowała Anna Rusinek