Święto Edukacji Narodowej

„Dobry wychowawca, który nie wtłacza a wyzwala,

nie ciągnie a wznosi,

nie ugniata a kształtuje,

nie dyktuje a uczy,

nie żąda a zapytuje –

przeżyje wraz z dziećmi wiele natchnionych chwil

Janusz Korczak