SPRZĄTANIE ŚWIATA

Tegoroczna, trzydziesta edycja akcji Sprzątanie Świata – Polska odbyła się pod hasłem: „Sprzątanie świata łączy ludzi”. Moc tej akcji łączy nas z naturą i ze sobą nawzajem, gdyż biorą w niej udział nie tylko szkoły z całego kraju, ale również rodziny, grupy sąsiedzkie, zawodowe, a także całe miasta i gminy.

Nasza placówka równie aktywnie włączyła się w tę wspólną lekcję poszanowania środowiska. Przedszkolaki oraz uczniowie ochoczo ruszyli w teren, zaopatrzeni w rękawice ochronne i worki na śmieci. Najmłodsi zadbali o porządek w ogrodzie przedszkolnym, na boiskach, a także w bezpośrednim otoczeniu budynku szkoły. Nieco starsi posprzątali teren poza ogrodzeniem, parkingi oraz pobliskie przystanki autobusowe. Pozostali uczniowie skierowali się do centrum wsi Frydrychowice, ponadto na trasy prowadzące w kierunku Wieprza i Wadowic. Dokładnie uporządkowali chodniki oraz przydrożne rowy.

Przeprowadzona akcja w znacznym stopniu wpłynęła na wygląd naszego otoczenia, a uczestnikom dała poczucie satysfakcji i dobrze wypełnionego zadania. Skłoniła również do refleksji nad stanem środowiska naturalnego i poczucia odpowiedzialności za nie.

 

Teresa  Hatala